Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w ramach MPZO w Strażowie – 7.04.2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów w Mobilnym Punkcie Zbiórki Odpadów na terenie sołectwa Strażów

Informujemy mieszkańców Sołectwa Strażów, że 7 kwiecień 2016 r. (czwartek) i 21 czerwcu (wtorek) 2016 r. uruchomiony będzie mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPZO.
Strażów
(parking przy kaplicy cmentarnej) od godz. 16:00 do godz. 18:00.
Palikówka (parking przy remizie OSP) od godz. 13:30 do godz. 15:30.

W ramach MPZO zbierane będą następujące rodzaje odpadów:
papier, szkła, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

źródło: mpgk.pl