OGŁOSZENIE XX SESJA RADY GMINY KRASNE ZWOŁANA W TRYBIE NADZWYCZAJNYM – 25.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

XX SESJA RADY GMINY KRASNE
ZWOŁANA W TRYBIE NADZWYCZAJNYM
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
25 lutego 2016 r. o godz. 12:00
W URZĘDZIE GMINY KRASNE
(sala posiedzeń I kondygnacja – sutereny)

Wnioskowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwały w/s wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego w Gminie Krasne.
3. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KRASNE

źródło: gminakrasne.pl