Postępowania rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Wójt Gminy Krasne podpisał zarządzenia w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły,  a w przypadku przedszkoli poza terenem Gminy Krasne. Uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły, przedszkola przyjmowani są z urzędu.