Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z miastem Rzeszów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNE z dnia 26 stycznia 2016 r. o wynikach konsultacji w sprawie odłączenia sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa oraz zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRASNE
z dnia 26 stycznia 2016 r.

o wynikach konsultacji w sprawie odłączenia sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa oraz zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów.

Na podstawie protokołu ustalenia wyników konsultacji społecznych w sprawie odłączenia sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa oraz zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów z dnia 26.01.2016 r.

INFORMUJĘ

Mieszkańców gminy Krasne i sołectwa Malawa, że:

  1. W konsultacjach dotyczących odłączenia sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa wzięło udział 964 mieszkańców uprawnionych  do głosowania.  Z tego “jestem przeciw” opowiedziało się 729 mieszkańców, co stanowi 75,62 % biorących udział w konsultacjach.
  2. W konsultacjach dotyczących zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów wzięło udział 3328 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Z tego “jestem przeciw” opowiedziało się 2852 mieszkańców, co stanowi 85,70% biorących udział w konsultacjach.

Marek Magierski                                                                                                                         Wójt Gminy Krasne
/-/                                                                                                                                                            /-/
Przewodniczący Komisji                                                                                                               Wilhelm Woźniak

 

źródło: gminakrasne.pl