NOWE FORMULARZE DEKLARACJI PODATKOWCYH na 2016 r.

Wójt Gminy Krasne

informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 r.

obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych, w tym:

  1. Deklaracja na podatek nieruchomości (DN-1)
  2. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
  3. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
  4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (INRL-1)

Podstawa prawna:

UCHWAŁA  NR XVI/122/2015  RADY GMINY KRASNE z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Ponadto informuje się o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie gminy Krasne stawkach podatków lokalnych:

  1. UCHWAŁA NR XVI/115/2015 RADY GMINY KRASNE z dnia  25 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
  2. UCHWAŁA NR XVI/116/2015RADY GMINY KRASNE z dnia  25 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  3. UCHWAŁA NR XVI/117/2015 RADY GMINY KRASNE z dnia  25 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
  4. UCHWAŁA NR XVI/118/2015 RADY GMINY KRASNE z dnia  25 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod pozycją 2025 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych – od osób fizycznych i osób prawnych, a także opłaty skarbowej należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy Gminy Krasne:

Express Bank Spółdzielczy O/Krasne

36-007 Krasne 121

38 9176 1048 2001 0001 1400 0001

lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Krasne.