Stawki opłat za wodę i ścieki w gminie Krasne w 2016 r.

Na listopadowej sesji Rady Gminy Krasne przyjęta została uchwała zatwierdzająca stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Zgodnie z decyzją radnych w roku 2016 za wodę i odprowadzanie ścieków będziemy płacić więcej niż co teraz.

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem zawiadamia, że Rada Gminy Krasne Uchwałą Nr XVI/113/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. zatwierdziła na 2016 r. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Odpłatność dla wszystkich grup odbiorców wynosi:
1. Za pobór wody z sieci wodociągowej:
– Wodociąg Krasne – Strażów – Palikówka – Malawa: 2,43 zł / m³ + 0,19 zł / m³ VAT = 2,62 zł / m³ (obecna opłata 2,59 zł)
2. Za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej:
– Zlewnia oczyszczalni Krasne : 3,40 zł / m³ + 0,27 zł/ m³ VAT = 3,67 zł / m³
– Zlewnia oczyszczalni Łąka (Strażów, Palikówka):4,47 zł / m³ + 0,36 zł / m³ VAT = 4,83 zł / m³ (obecna opłata 4,23 zł)
– Zlewnia oczyszczalni Rzeszów (Malawa, Krasne Płd.): 3,93 zł / m³ + 0,31 zł / m³ VAT = 4,24 zł / m³
3. Miesięczną opłatę abonamentową na odbiorcę za gotowość świadczenia usługi w rozliczeniach:
– Pobór wody i odprowadzanie ścieków: 7,20 zł +0,57 zł VAT = 7,77 zł/ miesiąc (obecna opłata 7,67 zł)
– Pobór wody: 3,40 zł + 0,27 zł VAT = 3,67 zł/ miesiąc (obecna opłata 3,56 zł)
– Odprowadzanie ścieków: 3,80zł + 0,30 zł VAT =4,10 zł / miesiąc (opłata bez zmian)