Month
Styczeń 2015

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW 01.02.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 5941) oraz § 8 statutu Sołectwa Strażów, z w o ł u j ę ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW w dniu 01.02.2015 roku o godz. 11:30 w DOMU STRAŻAKA w STRAŻOWIE Porządek zebrania: 1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja nt. budżetu gminy Krasne na 2015 r. 3. Informacja nt. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do miasta Rzeszowa. 4. Informacja nt. zasad wyboru sołtysa w sołectwie Strażów. [czytaj więcej...]